Gå til hovedindhold

Om Told- og Grænsemuseet

Told- og grænsemuseum i Padborg

Indhold

    På Told- og Grænsemuseet fortælles historien om rigets grænser og især toldvæsenets 1000-årige historie. Museet er beliggende på den gamle gård Oldemorstoft i Padborg.

    Gården Oldemorstoft kendes så tidligt som 1472, hvor den optræder i skattelister fra Flensborg. I 1484 blev en vis Henrik Lorenzen forlenet med gården. Han var jæger og således en af kongens mænd. Ifølge myten måtte Henrik gifte sig med den unge arving på gården, for at kunne overtage den.

    I 1528 fik Henriks to sønner bekræftet gårdens friheder og slægtens ret til den igennem et egentligt privilegiebrev, og disse frigårdsprivilegier beholdt gården indtil 1864. På Oldemorstoft får du historien om gården og dens slægter igennem knap 500 år, hvor både konger, studehandlere og andet godtfolk havde deres gang ikke bare på Hærvejen, men sandelig også på gården Oldemorstoft.